Obchodní podmínky


Obchodní podmínky
podnikatele : Ing. Bronislav Habas
se sídlem Kamenná 196/22, Štýřice, 639 00 Brno identifikační číslo: 60353732
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese : http://www.rattan.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Brně dne 1.3.2016

Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Google+