Obchodní podmínky


obchodní podmínky podnikatele: Ing. Bronislav Habas

se sídlem: Kamenná 196/22

639 00 Brno Štýřice

identifikační číslo: 60353732

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.rattan.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11. DORUČOVÁNÍ

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

V Brně 6.1.2023

 

Sledujte nás na Facebooku